Zahvaljujem se Luku Rebolju (3. dan: 2. slika) ter Gašperju Stritihu (2.dan: 11. slika; 4.dan: 7.-11. slika), ki sta prispevala k naši galeriji slik in spominov.

Miha Meglič Productions